รายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้าง งานรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก

รายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้าง งานรักษาความปลอดภัย  โรงพยาบาลท่าสองยาง  จังหวัดตาก 24 ส.ค. 2560 09:37 น.   อ่าน 59 ครั้ง
ขอบเขตของงาน “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตามไฟล์ที่แนบมา
หัวข้อข่าวอื่นๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256