กลุ่มงานการจัดการ

รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มงานการจัดการ
รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มงานการจัดการ
รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มงานการจัดการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256