ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

 


             โรงพยาบาลท่าสองยางเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด๖๐เตียง ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๘  เมื่อแรกก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลขนาด๑๐เตียง เปิดอย่างเป็นทางการวันที่๒๔กันยายน๒๕๒๘ โดยนายเทอดพงษ์ไชยนันท์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นและมีนายแพทย์วีรกิจ หิรัญวิวัฒน์กุล เป็นผู้อำนวยการคนแรกต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีการปรับปรุงจากโรงพยาบาลขนาด๑๐เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาด๓๐เตียง ได้ย้ายจากสถานที่เดิมมาดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะหมู่ที่๑ ต.แม่ต้าน บนพื้นที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๗
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และเนื่องจากการที่มีผู้รับบริการเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์๒๕๕๓ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาอนุมัติให้โรงพยาบาลท่าสองยางปรับระดับสถานบริการ ปรับจำนวนเตียงและการเปิดสถานบริการจากจำนวนเตียง๓๐เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาด๖๐เตียง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256