ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 25 เม.ย. 2560 09:34 น.   อ่าน 449 ครั้ง
ตามที่ โรงพยาบาลท่าสองยางได้ทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่าสองยาง เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2560 ตามประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 แล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ดังรายนามต่อไปนี้
พนักงานประจำห้องยา                 1  อัตรา
ผู้สอบคัดเลือกได้ คือ      นายอดิศักดิ์   ธูปชา
และสำรองไว้ 1 ราย  เพื่อพิจารณากรณีมีตำแหน่งที่เหมาะสม โดยจะเรียกรายบุคคลมาสอบคัดเลือกในภายหลัง ทั้งนี้ ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ประกาศ
นาย ชยพล  ยศวรเวช
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

หัวข้อข่าวอื่นๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256