เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้

 เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้ 22 ธ.ค. 2559 10:11 น.   อ่าน 308 ครั้ง
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
นายแพทย์สิงหา ก้อนจะรา และบุคลากรโรงพยาบาลท่าสองยาง เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยทรงพระราชทานสิ่งของแก่ ครู นักเรียน ผู้แทนชาวบ้าน ต่อมาครูใหญ่รายงานความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ชาวบ้าน รูปภาพประกอบ

หัวข้อข่าวอื่นๆ

กิจกรรมตลาดบุญใหญ่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256